Ủy ban Giám sát Tài chính: Năm 2014 nên xác lập mặt bằng tỷ giá mới

03/12/2013 // No Comment // Views: 0 views // Categories: Thông tin vàng bạc.
chu-dong-truoc-rui-ro-ty-gia

Ủy ban giám sát cũng cho rằng, tăng trưởng tín dụng năm 2014 phải đạt mức 14 – 15%

Trong bản báo cáo về tình hình kinh tế vĩ mô 11 tháng của năm 2013, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã nhận định: Mặc dù sản xuất được cải thiện nhưng nền kinh tế vẫn còn khó khăn, biểu hiện cụ thể như sau:

Sức mua của người dân chậm cải thiện, thể hiện qua mức hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng cũng như vận chuyển hàng hóa tăng chậm hơn cùng kì năm trước.

Tính chung 11 tháng, mức bán lẻ hóa và dịch vụ tiêu dùng loại trừ yếu tố giá tăng 5,54% (cùng kì tăng 6,4%), vận chuyển hàng hóa tăng 4,7% (cùng kì tăng 9,4%).

Sản xuất và doanh nghiệp vẫn chưa hết khó khăn. Mức tăng chỉ số IIP cả năm 2013 dự kiến chỉ bằng năm 2012 (5,8%) và vẫn thấp hơn so với các năm 2011 và 2010. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động vẫn tăng so với cùng kỳ (11 tháng tăng 8,4%) và tổng số vốn đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp vẫn giảm (11 tháng giảm 15,4%).

Trong hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp trong nước tăng trưởng thấp hơn nhiều (tăng 3,6%) so với khu vực FDI (23,5%).

Tín dụng cho nền kinh tế tăng chậm trong bối cảnh tổng cầu thấp. Tính đến 31/10/2013, tăng trưởng tín dụng nền kinh tế mới đạt 7,18%, đạt xấp xỉ 60% kế hoạch cả năm.

Tín dụng một số lĩnh vực ưu tiên vẫn tăng thấp hơn so với tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế: tín dụng công nghiệp phụ trợ và tín dụng cho xuất khẩu tăng thấp và tín dụng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng âm.

Thu ngân sách thấp hơn kế hoạch. Lũy kế đến tháng 11 thu NSNN ước đạt 701.760 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng mới đạt 86% dự toán. Lũy kế đến tháng 11/2012, thu NSNN đạt 84,9% dự toán. Theo kế hoạch, lũy kế đến tháng 11/2013, thu NSNN cần đạt khoảng 92% dự toán.

Dự kiến cả năm 2013, thu NSNN đạt 97% dự toán năm; đưa mức bội chi NSNN lên mức 5,3% GDP, cao hơn 0,5% GDP so với kế hoạch. Điều này đã ảnh hưởng đến cân đối ngân sách trung hạn.

Cũng theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, trong điều kiện lạm phát được kiểm soát, chính sách điều hành cần tiếp tục chủ trương tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường như đã đề ra trong Nghị quyết 02, để duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý.

Trong trung hạn, việc tái cơ cấu nền kinh tế gắn với việc đổi mới mô hình tăng trưởng là các nhân tố quan trọng cho phát triển của nền kinh tế nước ta.

Cân đối NSNN sẽ là vấn đề cần xử lý từ nay đến 2015. Đối với thu NSNN, bên cạnh công tác chống thất thu thuế và chuyển giá cần có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, đặc biệt là DN vừa và nhỏ để tạo nguồn thu bền vững. Đối với chi NSNN, cần rà soát nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, tiết kiệm cho quản lý hành chính và hạn chế chính sách, chế độ làm tăng chi.

Tiếp tục triển khai các biện pháp để đẩy mạnh tín dụng cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ khả năng hấp thụ và tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời triển khai tích cực các chương trình bảo lãnh tín dụng đối với đối tượng này, phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng 14-15% trong 2014.

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng, trong năm 2014, chính sách tỷ giá cũng cần linh hoạt hơn nữa nhằm hỗ trợ năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam.

Cụ thể là, nên xác lập một ngang giá tiền tệ mới trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới 2007-2008 cũng đã xác lập một mặt bằng giá mới.

Theo CafeF


//Tin tự động cập nhật//