Chiến lược giao dịch vàng ngày 7/1 của một số tổ chức

07/01/2014 // No Comment // Views: 1 views // Categories: Thông tin vàng bạc.
PICEDITOR-CCT

Chiến lược giao dịch:

Mua 1235, dừng lỗ dưới 1232, mục tiêu kỳ vọng 1246.

Kitco – Chiến lược giao dịch vàng ngày 7/1

Nhận định xu hướng 24h tới:

Đi ngang phiên Á

Tăng phiên Âu

Tăng phiên Mỹ

Biên độ dao động: 1235-1246

Chiến lược giao dịch:

Mua 1235, dừng lỗ dưới 1232, mục tiêu kỳ vọng 1246.

Forex Yard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 7/1

Pivot: 1226

Chiến lược chính: Mua trên 1226 mục tiêu hướng tới 1252 -1267

Chiến lược phụ: Nếu phá dưới 1226 mục tiêu quay về 1215 – 1204

Nhận định: RSI nằm trong vùng tiêu cực nhưng vẫn được nâng đỡ nhờ hỗ trợ mạnh.

Các mức hỗ trợ kỹ thuật

Mức kháng cự: 1276 – 1267 – 1252

Giá hiện tại: 1238

Mức hỗ trợ: 1226 – 1215- 1204

Giavang.net tổng hợp


//Tin tự động cập nhật//