Rút đề xuất “cấm cho tặng ngoại tệ”

07/11/2013 // No Comment // Views: 0 views // Categories: Thông tin vàng bạc.
ty gia usd

Trong điều kiện các quy định của Pháp lệnh Ngoại hối cho phép cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm, nhận gốc, lãi bằng ngoại tệ thì việc sử dụng ngoại tệ để cho, tặng là hợp lý.

Đây là nội dung được Tổ biên tập dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra tối ngày 6/11, sau khi tiếp thu các ý kiến rộng rãi của dư luận đối với dự thảo Nghị định này.

Trước đó, Tổ biên tập đã nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo theo quy định.

Theo dự kiến ban đầu, dự thảo cấm cá nhân cho – tặng ngoại tệ lẫn nhau và cấm người nước ngoài gửi tiết kiệm ngoại tệ tại Việt Nam. Quy định cấm, cho tặng ngoại tệ là một trong những hình thức nhằm đảm bảo mục tiêu chống tình trạng đô la hóa, thống nhất với các quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối.

Tuy nhiên, theo ý kiến các chuyên gia, quy định này khó khả thi, quà tặng đúng nghĩa mà bằng ngoại tệ không nên cấm, mà nếu có ngăn cấm cũng khó kiểm soát.

Tiếp thu các ý kiến nêu trên, Tổ biên tập nhận thấy trong điều kiện các quy định của Pháp lệnh Ngoại hối cho phép cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm, nhận gốc, lãi bằng ngoại tệ thì việc sử dụng ngoại tệ để cho, tặng là hợp lý.

Theo Chinhphu.


//Tin tự động cập nhật//