ĐÌNH KIM NGÂN

08/07/2011 // No Comment // Views: 1 views // Categories: Câu lạc bộ văn thơ.

ĐÌNH KIM NGÂN

 

Kính tặng: Đình Kim Ngân 42 Hàng Bạc Hà Nội

      nhân ngày khánh thành Đình 26/3/2011

 

Đông Thọ cổ xưa đất khởi sinh

Nhà vua ấn chỉ điểm anh linh

Lập nơi giao nhận bạc, tiền tệ

Tạo chốn Kim Ngân trọng nghĩa tình.

 

Từ ấy tụ dân để có đình

Chính cung thờ Tổ Đức Lưu linh (Thờ Lưu Xuân Tín)

Thượng thư Bộ Lại tổ nghề quý

Dựng lập nên ngành vàng bạc tinh.

 

Xoay chuyển thế thời đã mất đình

Đổi thay tan tác chốn thần linh

Lòng dân tâm đức chờ mong đợi

Tôn tạo trùng tu trả lại đình.

 

Nô nức hội về dự khánh thành

Kim Ngân vọng sở chốn thanh danh

Châu Khê – Hàng Bạc nguyện gìn giữ

Phố cổ Kim hoàn sáng sử xanh.

 

Đường lối ngày nay tỏ nghĩa tình

Văn hóa ngàn năm trọn văn minh

Đình xưa cảnh cũ được tôn tạo

Ý Đảng lòng Dân dựng nước mình.

 

                        Phạm Minh Tiến