Video: Rủi ro đằng sau việc huy động vàng của các công ty kinh doanh vàng bạc

08/07/2013 // No Comment // Views: 9 views // Categories: Thông tin vàng bạc.
vangmieng

Trong khi NHNN không cho phép các ngân hàng huy động vàng thì các công ty kinh doanh vàng bạc lại được phép huy động.
Khi NHNN không cho phép các ngân hàng huy động vàng thì điểm đến mới của những người có vàng tích lũy là các công ty kinh doanh vàng bạc. Đây là một lợi thế lớn của các công ty này, nhưng đằng sau nó không phải là không có rủi ro.

Theo VTV