Video clip Làng Vàng Bạc Châu Khê

12/08/2010 // 1 comment // Views: 1 274 views // Categories: Tin tức sự kiện, Video.

Làng vàng bạc Châu Khê và phố cổ Hàng Bạc – Hà Nội.

Làng tôi nhiều lối đi vào
Cổng đình, cổng bến sát ao cổng nghè
Cổng Đông bên cạnh lũy tre
Lối đi ra quán ai về độ chân