Ảm đạm cả năm, chứng khoán Việt Nam vẫn tăng top đầu thế giới

13/12/2013 // No Comment // Views: 0 views // Categories: Thông tin vàng bạc.
image-thumb1381745231

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chỉ số VN – Index tăng trên 22%, HNX-Index tăng 13% so với cuối năm 2012. Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam là 1 trong 10 thị trường chứng khoán thế giới có mức tăng mạnh nhất thế giới.    

Mức vốn hóa của thị trường chứng khoán đã đạt khoảng 964 nghìn tỷ đồng (tăng 199 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2012), tương đương 31% GDP. Quy mô giao dịch bình quân mỗi phiên tăng 31%.

Tổng giá trị huy động vốn ước đạt 179 nghìn tỷ đồng, tăng 13%; trong đó cổ phiếu và cổ phần hóa là 17,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012.

Quy mô huy động vốn qua phát hành riêng lẻ cũng tăng mạnh, đạt khoảng trên 24 nghìn tỷ đồng (gấp 5 lần so với cả năm 2012).

Huy động trái phiếu chính phủ đạt 162 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2012. Quy mô thị trường trái phiếu đạt 16% GDP.

Tổng dòng vốn nước ngoài luân chuyển tăng 54% và giá trị danh mục tăng khoảng 3,8 tỷ USD so với cuối năm 2012.

Theo kế hoạch, trong năm 2014, Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ hoàn thiện Đề án thị trường chứng khoán phái sinh, Đề án thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Quyết định về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trương chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cơ quan quản lý sẽ triển khai Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán, với từng cấu phần: Tái cấu trúc và nâng cao chất lượng hàng hóa; tái cấu trúc cơ sở các nhà đầu tư; tái cấu trúc lại các công ty chứng khoán; tái cấu trúc hệ thống giao dịch.

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp sau khi phát hành ra công chúng (kể cả doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) sẽ phải lên niêm yết trên thị trường theo quy định của pháp luật.

Trên cơ cở đó, các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện mô hình quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và công khai hóa thông tin.

Theo Đầu tư


//Tin tự động cập nhật//