Một số hình ảnh lễ hội xuân và giỗ tổ nghề vàng bạc truyền thống Châu Khê 2013

15/03/2013 // 3 comments // Views: 359 views // Categories: Châu Khê.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu về lễ hội xuân và giỗ tổ nghề vàng bạc truyền thống Châu khê 2013.