CLB liên thế hệ tự giúp nhau thôn Châu Khê

15/03/2014 // No Comment // Views: 126 views // Categories: Thông tin vàng bạc.

 Tháng 4 tới thôn nhà sẽ ra mắt CLB liên thế tự giúp nhau.

Mục đích hoạt động của CLB là cải thiện chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò của nhóm người  thông qua các hoạt động tăng thu nhập, tự giúp nhau vượt khó, chăm sóc sức khỏe, và các hoạt động cộng đồng khác như văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh…nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên CLB và cộng đồng.