Vàng thể hiện tốt hơn cổ phiếu suốt 40 năm qua

19/10/2013 // No Comment // Views: 3 views // Categories: Thông tin vàng bạc.
gold

Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông đua nhau cho rằng vàng là một khoản tài sản tồi tệ và giới đầu tư nên tìm tới chứng khoán thay vì vàng.

Thực tế là, vàng đã thể hiện vô cùng tốt so với thị trường chứng khoán trong phần lớn thời gian 40 năm qua.

Con số 40 năm được đưa ra bởi vì chẳng thể so sánh vàng với chứng khoán trong suốt thời gian mà vàng được ghim chặt vào thị trường tiền tệ thế giới. Hầu hết các nhà phân tích đều so sánh lợi nhuận nắm giữ vàng so với chứng khoán ngay đầu thế kỷ 20.

Tuy nhiên, vàng đã được gắn chặt với tiền tệ thế giới cho tới tận năm 1967. Chứng khoán thì không như vậy. So sánh 2 mặt hàng này trước thời điểm đó quả là một phép tính tồi.

Chỉ đến khi tỷ giá vàng chính thức chấm dứt với việc Pháp thả nổi vào năm 1967, kim loại quý mới thể hiện vượt trội so với cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 với khoảng cách lớn.

Biểu đồ dưới đây nằm trong báo cáo khá hay The King Report của Bill King.

Theo King, vàng đã tăng gấp 37.43 lần kể từ năm 1967- gấp đôi so với chỉ số Dow trong cùng kỳ (18.45 lần). Mặc dù vậy, đã có rất nhiều người cho rằng chứng khoán là khoản đầu tư tốt hơn vàng trong dài hạn.

Thực tế là từ khi vàng không còn được gắn với thị trường tiền tệ thì chỉ có duy nhất một giai đoạn mà chứng khoán vượt mặt so với vàng, đó là thời kỳ từ 1997- 2000-đỉnh cao của bong bóng công nghệ (bong bóng thị trường chứng khoán lớn duy nhất trong hơn 100 năm).

Đơn giản hơn, là một khoản đầu tư dài hạn, vàng đã chứng tỏ bản thân mình là một mặt hàng đầu tư cực kỳ tích cực trong vòng 40 năm gần đây. Vì vậy, chúng ta nên cân nhắc trước nhận xét “Vàng là một khoản đầu tư xấu và tài sản của mọi người nên phân bổ vào cổ phiếu.”

Giavang.net


//Tin tự động cập nhật//