Video chuyện về làng nghề mỹ nghệ vàng bạc Châu Khê

21/12/2009 // 1 comment // Views: 931 views // Categories: Giới thiệu, Video.

Video chuyện về làng nghề vàng bạc Châu Khê