Văn bia thánh Phạm Sỹ

25/12/2009 // No Comment // Views: 1 views // Categories: Văn hóa lịch sử.

Thường nghe rằng:

Thánh thần thượng đẳng, công đức sự nghiệp vượt quá bình thường mà sau đó trời cao giao cho nhiệm vụ. Chủ tế và dân chúng cùng nhờ được sự che chở.

Kính nghĩ rằng tôn thần:

Là cây đại tùng hóa thân, là con Hoàng Long ứng thế.

Động Lôi Nham hun đúc, Thần La Hán dáng sinh.
 
Lúc thiếu thời:

Ngài bẩm chất thông minh.

Thiên tư hiếu thảo, học xuyên Khổng Mạnh cung đường.

Tài giỏi Tôn ngô thao lược.

Thật là văn võ toàn năng.
 
Khi lớn lên:

Văn chương uyên bác

Phạm Thái Bảo kiến tri

Tài nghệ tinh thông

Hưng Đạo Vương tiến cử.

Vua khen kỳ tài, liền được trọng dụng.

“Tham nghị trong triều, tuần tra Phong hóa”

Nghiễm nhiên là khuôn mẫu đại thần.

Đương khi nhà Trần nước nhà gặp nạn ngoại xâm, Ô Mã Nhi đem 100 vạn hùng binh tiến vào Cao bằng, Thái nguyên lãnh thổ, khí thế dũng mãnh như roi quất đứt dòng, định nuốt trôi một dải Hồng hà.

Tình hình khẩn cấp nguy nan như thể chẻ sợi tóc, Đại dương thiết chế một đạo Hải dương, ung dung một vị tướng nho quắc thước, trọng thần biên khổn. Ngài cùng Thượng tướng Trần Hưng Đạo và Tham tán Phạm Ngũ Lão chung sức đánh giặc Nguyên, lẫy lừng như sấm vang chớp giật trong trận Vân Đồn, Bạch Đằng Giang phá tan quân Nguyên, bắt được tướng giặc, một xe không thoát, một ngựa không còn, dẹp xong giặc Nguyên giữ vững giang sơn nhà Trần, yên như thái sơn bàn thạch.

Ghi lại đương thời, kỳ mưu chiến thắng một đạo Hải dương, tiết chế công to dẹp Hổ.

Về sau nhờ uy linh âm phù.

Thần kiếm đến Châu Xá, Thái úy cầu đảo mà giúp công diệt Mạc.

Than ơi! Mưu lược bao la, công lao to lớn, lịch sử còn ghi, khói hương nghi ngút.

Nơi đây:       Cung đình Châu Xá

                    Trăng nước Châu giang

                    Ánh trăng lồng lộng

                    Ngựa đá kêu vang

                    Dòng nước nao nao

                    Cờ bay khắp chốn

                    Anh linh hiển hách

                    Đại vương vang danh vạn cổ.

 

Bia ghi: Niên hiệu Bảo Đại năm thứ 5, trung tuần tháng giêng.

Đưa bản dịch lên Website

                                                                       Q.Tiền