Bến đợi

26/12/2009 // No Comment // Views: 1 views // Categories: Câu lạc bộ văn thơ.

(Cảm tác xem phim Đồ Chiểu)

Đò ơi,

Cho tôi sang với đò ơi…

              ***

Đò còn đâu nữa mà sang

Gọi làm chi nữa mà khan tiếng lòng

Đò chiều lại gặp mưa giông

Hai đầu bến đợi mà không thấy đò

Sông cong rêu quấn đôi bờ

Gió ào ạt thổi, chuối xơ xác tàu

Ơi đò trôi dạt vào đâu

Để vương nỗi nhớ hai đầu ngóng trông

Biết rằng không vẫn là mong

Sao cho lặng sóng gió dong đò về

Đò quê neo đậu bến quê

Cho tôi trở lại xuôi về bến xưa.

                                                 Lê Xuân Thọ

                                                  Tháng 3-1998