Sỹ Công Đại Vương Từ

26/12/2009 // No Comment // Views: 1 views // Categories: Câu lạc bộ văn thơ.

Trải biết bao thu với nắng mưa
Châu Khê đình cũ vẫn như xưa
Tướng công đức độ dân tôn kính
Tiết chế uy danh nước mến ưa
Uống nước ơn nhờ bao xiết kể
Cây trồng nghĩa trả mấy cho vừa
Trùng tu tôn tạo ngày thêm đẹp
Ngan ngát hương trầm đượm gió đưa.

Lê Xuân Thọ