Jim Rickards: Chính phủ sẽ đẩy giá vàng đi lên

27/12/2013 // No Comment // Views: 1 views // Categories: Thông tin vàng bạc.
images

Chắc chắn đã có một vài động tác thao túng từ ngân hàng trung ương. Có một vài nguyên nhân cơ bản liên quan tới những gì mà chúng ta đang nói đến- đó là tình trạng giảm phát.

Đầu tiên, vàng có thể giảm giảm trong môi trường giảm phát. Tuy nhiên, nếu tình trạng giảm phát này đã đủ tồi tệ, chính phủ sẽ làm mọi cách để giá vàng đi lên bởi vì họ cần phải tạo ra lạm phát. Nếu bạn đã cố gắng làm mọi thứ, nếu bạn muốn có được lạm phát và bạn sẽ tìm mọi cách để tạo ra nó, bạn sẽ cố gắng in tiền, hạ tỷ lệ lãi suất, tạo chiến tranh tiền tệ, đưa ra gói Operation Twist, QE, những chỉ dẫn tương lai cũng như thiết lập mục tiêu GDP danh nghĩa. Mặc dù bạn đã cố gắng mọi cách nhưng bạn vẫn không thể có được lạm phát. Chỉ có một con đường luôn luôn phát huy tác dụng, đó là hạ giá tiền tệ của bạn so với vàng.

Như vậy là, có thể đến một lúc nào đó khi giảm phát đã quá tồi tệ, FED và Bộ tài chính sẽ đẩy giá vàng tăng, không phải là để làm giàu cho giới đầu tư vàng mà là để họ có cơ hội tiến gần hơn với lạm phát. Bởi vì khi vàng tăng, giá bạc và dầu sẽ cùng nhau đi lên. Đó chính xác là những gì xảy ra vào năm 1933.

Đó là một lựa chọn điển hình. Tuy nhiên, FED vẫn có những lựa chọn khác thay thế. FED có thể chỉ duy trì tốc độ in tiền và vẫn thành công trong việc thay đổi hành vi thị trường, vận tốc tiền lưu thông tăng và lạm phát cũng đi lên sau đó. Kết quả là, vàng sẽ chạy đua về phía trước. Vấn đề chỉ là thay đổi tâm lý thị trường.

James G. Rickards là một luật sư, một nhà kinh tế và cũng là một banker có 35 kinh nghiệm trên thị trường vốn Wall Street. Ông cũng là tác giả của cuốn Currency Wars nổi tiếng trên The New York Times xuất bản năm 2011.

Giavang.net


//Tin tự động cập nhật//