- Câu lạc bộ văn thơ, Châu Khê

Thơ: ĐỪNG ĐỐT

Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch) là dịp để báo hiếu cha mẹ, để tìm về nguồn cội yêu thương, như truyền thống lâu đời của người Việt vốn trọng những tấm lòng thảo thơm. Nhưng thực tế, cứ vào dịp tháng 7, do nhận thức chưa đúng, tình trạng đốt mã quá mức, gây lãng phí, mê tín làm cho mỗi chúng ta không khỏi suy ngẫm