- Công đức - tài trợ

Danh sách ủng hộ tu sửa lại sân vận động Châu Khê

Để đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao thôn Châu Khê, cán bộ và nhân dân Châu Khê đã đồng lòng ủng hộ và đóng góp tiền của, công sức.Xin nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần đóng góp xây dựng quê hương của nhân dân ta. Sau đây là danh sách ủng hộ do anh Phạm Hùng Vương ( Thư ký ban tổ chức ) tổng hợp và gửi về cho BQT website www.chauKhe.com :

TT
Họ tên
Số tiền (VNĐ)
Bằng chữ
1
Ông bà Ngoan Lý
100.000
Một trăm ngàn đồng
2
Ông bà Vui
100.000
Một trăm ngàn đồng
3
Ông bà Cường Ngọc
500.000
Năm trăm ngàn đồng
4
Ông bà Tiến
50.000
Năm mươi ngàn
5
Ông bà Minh Huy
500.000
 Năm trăm ngàn đồng
6
Oba. Việt Thủy
500.000
 Năm trăm ngàn đồng
7
Oba Xa Liên
500.000
 Năm trăm ngàn đồng
8
Oba Phú ( Hà Nội )
500.000
 Năm trăm ngàn đồng
9
Anh Nhất
1000.000
Một triệu
10
Cửa hàng Ngọc Thắng 36 hàng Mắm
500.000
 Năm trăm ngàn đồng
11
Cửa hàng 35 Trung Kính
1000.000
Một triệu đồng
12
Anh Văn Liên
1000.000
Một triệu
13
Nam Yến
500.000
Năm trăm ngàn
14
Liên Sến
1000.000
Một triệu
15
Phức Nụ
3000.000
Ba triệu đồng
16
Anh Chuyên
500.000
Năm trăm ngàn
17
Oba Sàng Hạnh
500.000
 Năm trăm ngàn
18
Oba Vượng Tiếp ( con ông Đẩu)
1000.000
 Một triệu đồng
19
Hội 1984 (Học, Trang, Ngọc, Tín, Tấn)
1000.000
 Một triệu đồng
20
 Dự Trà, Nguyên Thắm, Thắng Ngân
 1000.000
 Một triệu đồng
21
 Hội vàng Tây Hà Nội
 5000.000
 Năm triệu đồng
22
 Anh chị Đông Định ( con ông bà Quảng Thà)
 1000.000
 Một triệu đồng
23
 Anh Nghĩa
 500.000
 Năm trăm ngàn
24
 Anh Tha ( Bạn AC.Thảo Nga)
 500.000
 Năm trăm ngàn
25
 Hội đồng môn 66(Đoàn Ngân, Đoàn Phúc, Trụ Lan, Phương Hằng, Lịch)
 500.000
 Năm trăm ngàn
26
 Anh Dương
 1000.000
 Một triệu đồng
27
 Ôbà Huyền Cải
 100.000
 Một trăm ngàn
28
Gia đình Ô bà Sang Sòi
 1000.000
Một triệu đồng
29
 Anh Tiền, Anh Phong, Anh Dũng ( Bạn AC Thảo Nga)
 1.500.000
 Một triệu năm trăm ngàn
30
 Hội đồng môn 70
 3000.000
 Ba triệu đồng
31
Anh chị Son  Mẫn ( con ông bà Nụ Mừng)
 200.000
 Hai trăm ngàn
32
 Anh chị Trường Nhiên ( con ông bà Toan Mơ)
 200.000
 Hai trăm ngàn
33
 Ông bà Soạn Hợp
 200.000
  Hai trăm ngàn
34
 Vợ chồng Tài Phúc
 500.000
 Năm trăm ngàn
35
 Đội bóng 79,81
 2000.000
 Hai triệu
36
 Chị Thu Hương ( Ca sỹ biểu diễn)
 200.000
 Hai trăm ngàn
37
 Gia đình ông bà Khương Oanh
 1000.000
 Một triệu đồng
38
 Ông bà Cường Hiền
 100.000
 Một trăm ngàn
39
 Anh chị Việt Hạnh ( con OBA Chiến Chu )
 500.000
 Năm trăm ngàn
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

 

 Chú ý: Danh sách trên hiện tại chưa đầy đủ, chúng tôi đang tiếp tục lấy thông tin để cập nhật lên tiếp. Mong bà con thông cảm!

 

Ban tổ chức tu sửa gồm:

  • Ông Hiểu – Trưởng ban tổ chức
  • Ông Hùng – Phó ban tổ chức
  • Anh Vương – Thư ký

Đức Mạnh

2 thoughts on “Danh sách ủng hộ tu sửa lại sân vận động Châu Khê

  1. Bảng danh sach ủng hộ này mình thấy “banquantri”nên sắp thứ tự theo vần chữ cái thì hay hơn”vd ABC, như vậy mọi người có thể tìm tên mình dễ hơn…….

  2. Uhm cám ơn bạn đã góp ý nhá. Tại hôm qua Anh Vương gửi tên từng người và số tiền ủng hộ một, và do máy của anh Vương lỗi Vietkey nên không gõ tiếng Việt có dấu mà mình lại không biết tên nhiều người nữa nên ghi được ra như vậy là cố gắng lắm rùi. Mình sẽ contact lại ở quê để cập nhật lại danh sách và sắp lại theo thứ tự Alpha cho dễ tìm


    Thanks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *