- Công đức - tài trợ

Mời gọi tài trợ thiết bị đồ chơi ngoài trời trường mầm non thôn Châu Khê

Xưa nay, trẻ em luôn luôn là tâm điểm để xã hội dành trọn nguồn yêu thương, mọi đầu tư cho đời sống học tập và rèn luyện tinh thần cho trẻ em luôn là nguồn đầu tư sáng giá nhất.

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai ”
“Trẻ em của Châu Khê hôm nay là hình ảnh của Châu Khê ngày mai”

Với ý chí và nguyện vọng của toàn thể nhân dân thôn Châu Khê cùng sự lãnh đạo của ban chấp hành thôn đã thành lập ban mời gọi đầu tư mua sắm trang thiết bị đồ chơi học tập cho trường mầm non Châu Khê. Các thành viên trong ban dự án gồm:

Danh Sách Các Thành Viên Trong Ban Dự Án

   STT Họ Và Tên Chức Vụ Điện Thoại Nhiệm Vụ

1

Ông Phạm Đình Khiêm Trưởng Thôn 0168 491 4972 Trưởng Ban

2

Ông Phạm Đình Ngoan Bí thư CB Đảng Thôn 0167 673 1849 Phó Ban

3

Ông Lê Châu Huân Trưởng Ban MTTQ Thôn Phó Ban

4

Bà Lê Thị Xã Hiệu Trưởng trường mầm non xã Phó Ban

5

Anh Nguyễn Thế Mạnh Đại Biểu HĐND Xã, Đảng Viên 0913 0088 52 Ủy Viên

6

Bà Phạm Thị Thành Đảng Viên 043 9260 238 Ủy Viên

7

Anh Phạm Hồng Hãnh Đản Viên 0915 588 089 Ủy Viên

8

Ông Hoàng Đình Việt Đại Biểu Hà Nội 0915 340 132 Ủy Viên

9

Anh Lê Văn Cảnh Đại Biểu Hà Nội 0985 897 300 Ủy Viên

10

Anh Phạm Đình Vịnh Đại Biểu Hà Nội 0912 864 289 Ủy Viên

 

 

Danh sách ủng hộ sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Với bà con ở nơi xa , Việt Kiều… có tấm lòng hảo tâm để ủng hộ cho dự án, vui lòng liên hệ với: Anh Nguyễn Thế Mạnh –  0913 0088 52   hoặc Anh Phạm Đình Vịnh – 0912 864 289 để chuyển khoản.
CHÚ Ý: Chương trình phát động ủng hộ chỉ kéo dài tới hết ngày 5/4/2010  để Ban Dự Án hoàn thành ký kết hợp đồng mua đồ chơi với công ty cung cấp.

 

Dự án này đã được phê duyệt của UBND xã Thúc Kháng ( Ông Vũ Đình Năng – Chủ tịch xã ), HĐND ( ông Phạm Kiệt – Ph.Chủ tịch)  và của  trưởng thôn Châu Khê ( Ô. Phạm Đình Khiêm) cũng như sự đồng tình ủng hộ của toàn thể nhân dân thôn Châu Khê.

Thông qua cuộc họp của Ban Dự Án diễn ra vào ngày 30/03/2010, Ban đã nhận được rất nhiều những tấm lòng ủng hộ của các tổ chức, hội, hộ gia đình thôn Châu Khê , các cá nhân và bạn hàng của làng nghề truyền thống Châu Khê.

Dưới đây là danh sách các nhà hảo tâm đã tài trợ cho dự án: ( Danh sách vẫn đang được chúng tôi  tiếp tục được cập nhật )
STT Hộ Gia Đình             Số Tiền Chú Thích

1

GĐ Ông Bà Tú Bình

10,000,000

Bộ Xích đu rồng vàng

2

GĐ Ông bà Thúy Doãn

1,000,000

3

GĐ Ông Bà Việt Thủy

500,000

4

GĐ Anh Chị Huy Minh

300,000

5

GĐ Ông Bà Nhân Hoa

300,000

6

GĐ Ông Bà Sang Thêm

200,000

7

GĐ Ông Bà Quân Lương

300,000

8

GĐ Ông Và Chu Chiến ( Hà Nội )

100,000

9

GĐ Ông Bà Hiền Nụ

100,000

10

GĐ Ông Bà Si Chấp

100,000

11

GĐ Anh Chị Trường Hương

100,000

12

GĐ Anh Chị Đoàn Cúc

200,000

13

GĐ Ông Bà Trường Thông

300,000

14

GĐ Anh Chị Thường Vân

100,000

15

GĐ Ông Bà Quân Úc

200,000

16

GĐ Anh Chị Nam Vui

300,000

17

GĐ Anh Chị Thiện Hoa

500,000

18

GĐ Ông Bà Quảng Thà

500,000

19

GĐ Anh CHị Cường Ngọc

500,000

20

GĐ Anh Chị Thiềm Tách

200,000

21

GĐ Anh Chị Đăng Xuân

500,000

22

GĐ Anh Chị Thu Thương

100,000

23

GĐ Ông Bà Thơm Huyền

200,000

24

GĐ Ông Bà Thái Cúc

300,000

25

GĐ Bà Anh ( Bích )

200,000

26

GĐ Ông Bà Hợp Lương

300,000

27

GĐ Ông Bà Công Oanh

500,000

28

GĐ Ông Bà Chiến Ngà

400,000

29

GĐ Anh Chị Nghĩa Hạnh

100,000

30

GĐ Ông Bà Tú Lập

200,000

31

GĐ Ông Bà Hợp Lan

300,000

32

GĐ Anh Chị Tám Thiện

300,000

33

GĐ Anh Chị Cảnh Tú

200,000

34

GĐ Ông Bà Cường Thu

200,000

35

GĐ Ông Bà Trường Ngân

500,000

36

GGĐ Anh Chị Văn Liên

200,000

37

GĐ Ông Bà Tụ Hoa

200,000

38

GĐ Ông Bà Tiềm Nga

300,000

39

GĐ Anh Chị Sách Nữ

1,220,000

Bộ Bập Bênh Đòn đơn

40

GĐ Ông Bà Tân Nguyệt

300,000

41

GĐ Ông Bà Nhân Liên

500,000

42

GĐ Ông Bà Đông Nga – 147 Hàng Bạc

1,000,000

43

GĐ Anh Chị Minh Thủy

500,000

44

GĐ Anh Chị Cương Quyên

200,000

45

GĐ Anh Chị Chiến Thơ

200,000

46

GĐ Anh Chị Vững Ngân

200,000

47

GĐ Anh Thế Quế

500,000

48

Hội Đồng Môn năm 1981

2,000,000

Con Nhún Hưu

49

GĐ Ông Bà Công Nghi

300,000

50

GĐ Ông Bà Tiệm Nhạc

300,000

51

GĐ Anh Chị Hồng Bắc

500,000

52

GĐ Anh Chị Thiêm Loan

300,000

53

GĐ Ông Bà Thúy Hưng

500,000

54

GĐ Anh Chị Hường Dương

2,000,000

Con Nhún Ngựa

55

GĐ Anh Chị Tiền Lừng

300,000

56

GĐ Ông Bà Đang Trà

300,000

57

GĐ Anh Chị Quý Huyên

200,000

58

GĐ Anh Chị Phong Xuyến

200,000

59

GĐ Anh Chị Tưởng Phương

300,000

60

GĐ Ông Bà Việt Nguyệt

1,000,000

61

GĐ Ông Bà Sa Liên

200,000

62

GĐ Anh Chị Hãnh Lan

300,000

63

GĐ Anh Chị Thắng Ngân

500,000

64

GĐ Ông Bà Phượng Điện & các con

1000,000

65

GĐ anh Chị Trình Nhâm

500000

66

GĐ Ông Bà Đạt Dậu

200,000

67

Anh Nguyễn Thắng Lợi- 17B Hàng Mã

200,000

68

GĐ Ông Bà Liễn Thành

300,000

69

GĐ Ông Bà Công Yến

300,000

70

GĐ Anh Chị Tài Phúc

200,000

71

GĐ Anh Chị Vịnh An

2,000,000

Nhún máy Bay

72

GĐ Anh Chị Mạnh My

1,000,000

73

GĐ Anh Chị Cảnh Huế

1,000,000

74

GĐ Anh Chị Thi Hòa

500,000

75

GĐ Ông Bà Tính Nụ

500,000

76

GĐ Ông Bà Tuấn Sắn

500,000

77

GĐ Ah Chị Cảnh Tụ

300,000

78

GĐ Anh Chị Ánh Thoa

300,000

79

GĐ Ông Bà Hợp Tài

200,000

80

GĐ Chị Hạnh

200,000

81

GĐ Anh Chị Chiến Nhung

200,000

82

GĐ Anh Chị Việt Hạnh

200,000

83

GĐ Ông Bà Khải Nhung

300,000

84

GĐ Anh Chị Huy Chữ

200,000

85

GĐ Anh Chị Tiến Minh

200,000

86

GĐ Anh Chị Anh Dương

2,000,000

Con nhún sư tử

87

GĐ Anh chị Đông Định

500,000

88

GĐ Anh Chị Thịnh Thoan

200,000

89

GĐ Anh Chị Nhất Hương

500,000

90

GĐ anh Chị Thắm Tài

200,000

91

GĐ Anh Chị Hạnh Doanh

200,000

92

GĐ Anh Chị Phức Nụ

1,000,000

93

GĐ Anh Chị Tuấn Phương

200,000

94

GĐ Anh Chị Công Thanh

200,000

95

GĐ Anh Chị Chuyên Quỳnh

200,000

96

GĐ Ông Bà Phương Đệ

500,000

97

GĐ Anh Chị Loan Đạo

200,000

98

GĐ Ông Bà Thành Thơm

200,000

99

GĐ Ông Bà Kết Thúy

500,000

100

Cty Vàng Bạc Tân Minh

1,000,000

101

GĐ Ông Bà Thảo Nga

500,000

102

GĐ Anh Chị Tuấn Liễu

500,000

103

GĐ Anh Chị Hoạch Bình

300,000

104

GĐ Anh Chj Tuyến Hạnh

200,000

105

Của Hàng Vàng Bạc Văn Ngân

2,000,000

Con nhún Thiên Nga

106

GĐ Anh Chị Mạnh Sứng

500,000

107

GĐ Cụ Dẫn

500,000

108

GĐ Anh chị Việt Nhường

1,000,000

109

GĐ Anh Chị Ánh Thơm

           200,000

110

 GĐ Ông Bà Tiền Nhâm

200,000

111

 GĐ Anh Chị Lâm Sự (con bà Kích ở Đà Nẵng)

1,000,000

 Một triệu đồng

112

113

  Tổng

59,420,000

 

DANH SÁCH TRÊN ĐANG ĐƯỢC CHÚNG TÔI TIẾP TỤC CẬP NHẬT

 

1 thought on “Mời gọi tài trợ thiết bị đồ chơi ngoài trời trường mầm non thôn Châu Khê

  1. Gõ xong bản danh sách, cũng biết thêm tên của nhiều hộ gia đình làng mình 😀 . Có nhiều người biết tên nhưng chắc là trong danh sách lần sau, chúng ta cùng chờ !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *