- Châu Khê

Một số hình ảnh lễ hội xuân và giỗ tổ nghề vàng bạc truyền thống Châu Khê 2013

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu về lễ hội xuân và giỗ tổ nghề vàng bạc truyền thống Châu khê 2013.

3 thoughts on “Một số hình ảnh lễ hội xuân và giỗ tổ nghề vàng bạc truyền thống Châu Khê 2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *