Blog Archives

KÍNH MỜI DỰ LỄ HỘI XUÂN VÀ GIỖ TỔ NGHỀ VÀNG BẠC TRUYỀN THỐNG CHÂU KHÊ 2014

KÍNH MỜI DỰ LỄ HỘI XUÂN VÀ GIỖ TỔ NGHỀ VÀNG BẠC TRUYỀN THỐNG CHÂU KHÊ 2014 KÍNH MỜI DỰ LỄ HỘI XUÂN VÀ GIỖ TỔ NGHỀ VÀNG BẠC TRUYỀN THỐNG CHÂU KHÊ 18,19 THÁNG GIÊNG GIÁP NGỌ(TỨC 19, 20/02/2014) Cụm di tích lịch sử, nghệ thuật và làng văn hóa Châu khê được UBND tỉnh Hải … Đọc tiếp
17 Tháng Hai, 2014 lúc 4:19 chiều