Blog Archives

Vàng trắng là gì?

Vàng trắng là gì? Người ta lựa chọn những kim loại quý với tỷ lệ thích hợp để nấu chảy đến cùng với vàng, sau khi kết tinh thu được một hợp kim có màu trắng, sản phẩm này được gọi là vàng trắng. … Đọc tiếp
1 Tháng Một, 2010 lúc 12:00 sáng